Sedinte de lucru / calendar sedinte

Pentru a putea realiza soluția optimă a SIIMA, s-a inițiat o serie de sedințe tehnice impreună cu beneficiarul proiectului pentru analiza și proiectarea soluției:

Calendar sedințe tehnice

Nrcrt Data propusă Subiecte
1 Vineri
15 Iunie
2018
S1. Administrarea identității și autorizărilor utilizatorilor, serverul de identitate (WSO2 Identity Server)  – Aspecte tehnologice
2 Miercuri
27 Iunie
2018
S1. Administrarea proceselor de business, serverul de procese de business (WSO2 Business Process Server)   – Aspecte tehnologice
3 Miercuri
11 Iulie
2018H09 – 17
S1. Integrarea sistemelor organizației, serverul middleware (WSO2 Enterprise Integrator)   – Aspecte tehnologice

S2. Generarea rapoartelor, serverul de rapoarte   – Aspecte tehnologice

4 Miercuri

25 Iulie

2018
H09 – 17

S1. Arhiva electronică. Modelarea tipurilor de documente, Administrarea schemei de clasificare, integrabilitate  – Aspecte tehnologice

S2. Hărți GIS – Aspecte tehnologice
S3. Notificări – Aspecte tehnologice

5 Joi
9 August 2018H09 – 17
S1. Modelarea proceselor, discutarea arhitecturii proceselor de business ce vor fi modelate – inițializare.

S2. Managementul programelor și proiectelor instituției. Analiză de business – inițializare.

S3. Managementul resurselor instituției. Analiză de business. – inițializare.

6 Miercuri – Joi

22 – 23 Aug. 2018

H09 – 17

S1. Modelarea proceselor, discutarea arhitecturii proceselor de business ce vor fi modelate – continuare.

S2. Managementul programelor și proiectelor instituției. Analiză de business – continuare

S3. Managementul resurselor instituției. Analiză de business – continuare

S4. Managementul documentelor (tipuri de documente / scheme de clasificare/ reguli de autorizare) – initializare

7 Miercuri – Joi – Vineri
5,6,7 Sept. 2018H09 – 17
S1. Modelarea proceselor, discutarea arhitecturii proceselor de business ce vor fi modelate – continuare.

S2. Managementul programelor și proiectelor instituției. Analiză de business – continuare

S3. Managementul resurselor instituției. Analiză de business – continuare

S4. Geolocalizarea resurselor (utilizarea hărților/ hărți de bază)

S5. Managementul documentelor (tipuri de documente / scheme de clasificare/ reguli de autorizare)

8 Joi – Vineri

13 – 14 Sept. 2018

H09 – 17

S1. Lista rapoartelor standard ce vor fi implementare (privind arhiva electronică, programele și proiectele, resursele, etc)

S2. Monitorizarea parametrilor tehnici și de disponibilitate a platformei (ZABBIX, Consola Carbon, JMX)

S3. Arhitectura de deployment. Securitatea datelor și scalabilitate.

S4. Elemente de identitate vizuală specifică

S5. Backup și restaurare

S5. Conlucrarea integrată a componentelor tehnologice (Servicii Identitate, Servicii Procese de Business, Servicii Integrare)