Livrabile

  • Rapoarte de cercetare și analiză privitoare la condiționările aplicabile unui SIIMA (tehnologic,legal, socio-economic, operational, identificare soluții etc)
  • Rapoarte de studii și analiză privind specificațiile SIIMA (operationale, de securitate, software) și a sistemului de comunicații
  • Definirea și stabilirea modelului arhitectural, a componentelor SIIMA și a sistemului de comunicații (de securitate, operaționale, de hardware și software)
  • Model conceptual al arhitecturii și al componentelor (modelul SIIMA)
  • Caietele de sarcini pentru achizițiile publice necesare echipamentelor hardware, aplicații informatice securizate necesare SIIMA și sistemului de comunicații
  • Modulele funcționale ale modelului tehnologic al SIIMA și ale sistemului de comunicații, testate în condiții de laborator (versiune beta) precum și rapoartele/documentațiile tehnice aferente
  • Prototip SIIMA certificat , raportul de certificare, cod sursă, documentații tehnice aferente
  • Manuale de utilizare, administrare, exploatare și mentenanță.
  • Rapoarte periodice