UPB

Universitatea POLITEHNICA din București este cea mai veche și prestigioasă școală de ingineri din România, ale cărei rădăcini datează de la începutul secolului al XIX-lea. În prezent, UPB organizează, prin cele 15 facultăţi ale sale, un număr total de 264 programe de studii, în peste 20 de domenii științifice. Activitatea didactică este asigurată de un colectiv format din 1382 cadre didactice cu contract pe durata nedeterminată, dintre care 331 sunt profesori, iar 284 conferenţiari. Li se adaugă un număr important de cadre didactice asociate, specialişti în domeniile disciplinelor predate. În cadrul universității există programe de studii cu predare în limbi străine: engleză, franceză şi germană, ceea ce contribuie în mod semnificativ la dimensiunea internaţională a acesteia.

Misiunea asumată de Universitatea Politehnica din Bucureşti este gândită ca o intersecţie a educaţiei, prin formarea profesională, a cercetării ştiinţifice, prin producerea de cunoaştere, şi a inovării, ca principale obiective ale societăţii şi economiei bazate pe cunoaştere.

Ca o recunoaştere a realizărilor întregii comunităţi academice, în ceea ce priveşte excelenţa programelor de studii, calitatea şi vizibilitatea cercetării ştiinţifice, prin capacitatea sa administrativă şi instituţională, Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti este clasată în categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie, fiind singura universitate din România care se află în toate domeniile de ierarhizare în prima categorie (A) şi a primit calificativul grad de încredere ridicat, la ultima evaluare instituţională.

Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti reprezintă o parte integrantă a comunităţii academice internaţionale, împărtăşind crezul în aceleaşi valori morale, educaţionale, stiinţifice şi culturale. Ea este membră a unor importante organizaţii academice europene:
The Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research (CESAER), care include universităţi de top din Europa, care desfășoară activitate de cercetare avansată în domeniul ingineriei, UPB fiind singura instituţie de învăţământ superior din România membră în această asociaţie; European University Association (EUA), ca membru cu drepturi depline, iar din 2012 şi membru al EUA-CDE (European University Association-Council for Doctoral Education).

https://upb.ro