Umane

Resursa umană:

  • Total buget proiect – 5.675.900,00 din care contribuție proprie 842.115,00
  • 89 de persoane dintre care 70 persoane cercetători și 19 persoane implicate fără a avea grad de cercetare/grad didactic/doctoranti/posdoctoransi etc.
  • Distribuția pe grade de cercetare este următoarea: