UNAP

Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” este instituţie publică de învăţământ superior militar, parte a sistemului naţional de învăţământ, acreditată în condiţiile legii, care funcţionează pe baza prevederilor Constituţiei României, cadrului legislativ adoptat de către Parlament, ordinelor ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi ale ministrului apărării naţionale, precum şi pe baza Cartei universitare.

Înfiinţată la 08.08.1889, sub denumirea de „Şcoala Superioară de Război”, prin Înaltul Decret Regal, nr. 2073, al Regelui Carol I, devenită, în timp, „Academia Militară”, „Academia Militară Generală”, „Academia de Înalte Studii Militare”, „Universitatea Naţională de Apărare”, a primit denumirea actuală prin Hotărârea de Guvern nr. 969 din 25.08.2005. În acest an Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” împlineşte 129 de ani de existenţă.

În îndelungata sa istorie, universitatea a pregătit 120 de promoţii de studenţi, învăţământul înregistrând perioade de reorganizare a cursurilor, în sens intensiv, pe timpul celor două războaie mondiale, participând astfel la asigurarea, în ritm alert, a necesarului de comandanţi şi ofiţeri de stat major pe câmpurile de luptă.

Absolvenţii Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” au constituit principalul factor dinamizator al procesului de modernizare a armatei de-a lungul timpului.

www.unap.ro