Proiect

SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU MANAGEMENTUL ACTIVITĂȚILOR – SIIMA

PN-III-P2-2.1-SOL-2017-09-0102

UEFISCDI, Autoritatea Contractantă a proiectului coordonează o serie de programe din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare 2015-2020 – PN CDI III

Program: P2 – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI, care are drept obiectiv principal stimularea parteneriatului dintre operatorii economici, organizațiile de cercetare și diseminare a cunoștințelor, și autoritățile publice locale.

Subprogram: 2.1. – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

Instrument de finațare: SOLUȚII (SOL) – Oferirea de soluţii sub formă de bun (produs/serviciu/proces de fabricaţie) inovator, ca răspuns la o problemă ridicată de administraţia publică.

Proiectele in cadrul SOL se atribuie prin proces competițional, beneficiarii fiind autorități publice responsabile din SNAOPSN

SIIMA – soluția câstigătoare in competiția SOL 2017 – Sistem informatic integrat pentru managementul activităților.

  • Perioada de desfășurare: 02/04/2018 – 31/03/2021 – 36 luni
  • Valoare proiect : 9.153.697,00
    • Valoare totala de la buget : 8.000.000, 00 lei
    • Valoare cofinantare (din surse proprii) : 1.153.697,00 lei