Publicare articol in revista Romana de Automatica si Informatica

In primul trimestru al anului 2020, directorul de proiect, Meda Udroiu, a publicat un articol in Revista Romană de Automatică și Informatică, articol intitutlat ,, Soluție de securitate aplicabilă sistemelor informatice integrate de management al activităților”.