Obiective

Obiectiv principal: Dezvoltarea unui sistem informatic integrat de management al activităților (SIIMA) care asigură gestionarea informațiilor, resurselor și activităților instituțiilor publice, prin intermediul modulelor funcționale software și aplicațiilor informatice de tip sursă deschisă. Soluția propusă asigură fluidizarea fluxului informațional, îmbunătățirea managementului resurselor, interoperabilitatea interinstituțională prin oferirea unei soluții versatile, sigure si reziliente care poate fi particularizată în funcție de cerințele specifice ale entităților din Sistemul Național de Apărare Ordine Publică și Siguranță (SNAOPSN). SIIMA se bazează pe soluții de tip sursă deschisă și specializare funcțională a modulelor software, vizând separarea conceptuală pentru reducerea complexității. SIIMA asigură: decuplarea funcțională a modulelor (cu păstrarea interoperabilității), standardizarea modulelor funcționale, implementarea facilităților de extensibilitate, facilități de reutilizare a componentelor și securizarea datelor procesate și stocate. În final, SIIMA va fi integrat și testat la nivelul entităților publice comanditare ale SNAOPSN.

Obiective generale

 • Identificarea soluțiilor
  • adaptabile specificului instituțiilor publice
  • care realizează gestionarea integrată a activităților, resurselor, informațiilor și comunicării instituției publice prin intermediul unui sistem informatic bazat pe software și aplicații de tip sursă deschisă
 • Realizarea sistemului informatic (progam modular):
  • bazat pe software și aplicații informatice cu sursă deschisă,
  • replicabil și adaptabil specificului instituției publice,
  • care integrează soluțiile găsite și
  • care permite, ulterior adaptarea și personalizarea aplicațiilor la specificul instituției și la modificările mediului de funcționare a acesteia;
 • Validarea sistemului informatic integrat și a soluțiilor informatice
  • prin testări și evaluări la nivelul entităților comanditare, în special a celor din SNAOPSN.

Obiective specifice

 • Automatizarea managementului proceselor și activităților instituțiilor publice
  • tinând cont de dinamica activităților din cadrul instituției
  • cu posibilitatea monitorizării, actualizării și optimizării in timp real a procedurilor existente;
 • Automatizarea managementului programelor/proiectelor instituției
  • prin automatizarea elaborării, gestionării și monitorizării programelor și proiectelor;
 • Automatizarea managementului resurselor
  • gestionarea dinamică a activităților de evidență și
  • raportare a activelor, stocurilor, a activităților administrative și de management a tuturor resurselor instituțiilor;
 • Gestionarea automatizată a informațiilor și comunicării instituției:
  • automatizarea circuitului informațional intern,
  • automatizarea gestionării documentelor în format electronic și a transferului de documente între instituții, cu îndeplinirea cerințelor de securitate a informațiilor și de stabilire a agendei comune intre entitățile comanditare;