Etape

Planul de realizare a proiectului este format din patru etape:

 • trei corespund obiectivelor generale ale proiectului,
 • a patra fiind etapa de finalizare a proiectului

Fiecare etapă conține activități care au ca scop îndeplinirea obiectivelor specifice cerute

Fiecare etapă se finalizează cu o serie de livrabile, care au rolul de a oferi garanțiile de bună funcționare a sistemului și de finalitate a etapei;

Etape:

 1. Cercetarea și analiza cadrului teoretic și practic privind proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui SIIMA la nivelul autorităților publice și a instituțiilor din cadrul SNAOPSN
 2. Realizarea modelului conceptual al SIIMA. Specificațiile, arhitectura și tiparul (modelul) Sistemului Informatic Integrat pentru managementul activităților, resurselor și informațiilor instituției publice (SIIMA.). Dezvoltarea software a modelului conceptual al SIIMA.
 3. Validarea și evaluarea operațională a modelului software a SIIMA. Definitivare versiune finală.
 4. Finalizarea proiectului

E1. Cercetarea și analiza cadrului teoretic și practic privind proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui SIIMA la nivelul autorităților publice și a instituțiilor din cadrul SNAOPSN (2018)

Obiective:

 • identificarea cerințelor tehnogice, legale, economico-sociale și de mediu prin analiza pieței de profil și a capabilităților și resurselor existente în cadrul instituțiilor publice comanditare.
 • analiza soluțiilor existente, condiționările aplicabile și identificarea soluțiilor informatice (aplicații, module) ce pot fi aplicate pentru dezvoltarea SIIMA

Activități:

 • 1. Cercetarea și analiza cadrului legal și a mediului economico-social de functionare a instituțiilor publice (entităților publice comanditare), identificarea cerințelor și condiționărilor legale și de mediu aplicabile (CP).
 • 2. Cercetarea și analiza mediului tehnologic, a pieței de profil și a capabilităților și resurselor existente în cadrul instituțiilor publice (entităților publice comanditare), identificarea cerințelor și condiționărilor tehnice aplicabile (P2).
 • 3.Cercetarea și analiza funcționării și specificului instituțiilor publice (entităților publice comanditare), identificarea cerințelor și condiționărilor operaționale aplicabile (P1).
 • 4. Identificarea soluțiilor informatice (aplicații, module) de gestionare a activităților, resurselor, informațiilor și comunicării instituției publice (identificarea soluțiilor aplicablie) (P4).
 • 5. Activități finalizare etapă, finalizare raport etapă, diseminare etc. (CP)

Livrabile: studii de fezabilitate tehnică cu prezentarea soluțiilor aplicabile (TRL 4)

E2. Realizarea modelului conceptual al SIIMA. Specificațiile, arhitectura și tiparul (modelul) Sistemului Informatic Integrat pentru managementul activităților, resurselor și informațiilor instituției publice (SIIMA). Dezvoltarea software a modelului software conceptual al SIIMA (2019)

Obiective:

 • stabilirea cerințelor operaționale / de securitate și specificațiile software ale SIIMA.
 • stabilirea arhitecturii SIIMA / soluții tehnice de interconectare și definirea specificațiilor tehnice pentru acestea
 • elaborarea versiunea inițiale a modulelor software
 • colectarea datelor de test, elaborare scenarii de test
 • efectuarea testării de laborator (versiunea Beta)

Activități:

 • 1. Stabilirea cerințelor operaționale și de securitate ale SIIMA. (P3)
 • 2. Stabilirea specificațiilor de software pentru SIIMA. (P2)
 • 3. Stabilirea arhitecturii SIIMA. și a sistemului de comunicații necesar, inclusiv a soluțiilor tehnice de interconectare. Realizarea tiparului (modelului) SIIMA. (P4)
 • 4. Stabilirea specificațiilor tehnice, în vederea efectuării achizițiilor publice, pentru echipamentele (hard) și echipamentele sistemului de comunicații necesar, inclusiv pentru aplicațiile informatice aferente acestora (P4).
 • 5. Dezvoltarea versiunii inițiale (versiunea Beta) de software (P4).
 • 6.Colectarea și încărcarea datelor de test, elaborarea scenariilor de test și încărcarea datelor(P4).
 • 7. Testarea de laborator a versiunii Beta de software, elaborarea raportului de testare(P4).
 • 8. Activități de finalizare etapă, elaborare raport de etapă, diseminare (CP).

Livrabile: 

 • raport ce include specificațiile tehnice, datele și scenariile de test și rezultatele testării de laborator a versiunii beta a SIIMA. (TRL 5)

versiunea beta a SIIMA (TRL 5)

E3. Validarea și evaluarea operațională a modelului software a SIIMA. Definitivare versiune finală (2020)

Activități:

 • 1. Pregătirea mediului de instalare și testare a SIIMA. Instalarea componentelor hardware și a echipamentelor de comunicații (P4).
 • 2. Pregătirea mediului de instalare și testare a SIIMA. Configurarea și punerea în funcțiune a echipamentelor și a subsistemului de comunicații, configurarea/instalarea bazelor de date, soluțiilor de securitate, platformelor suport și aplicaților informatice, elaborarea scenariilor de test și a materialelor pentru raportul privind mediul de testare (P4).
 • 3. Instalarea și testarea versiunii inițiale (Beta) a SIIMA., respectiv instalarea versiunii Beta de software, încărcarea datelor de test/datelor istorice, instruirea operatorilor și testarea funcționării sistemului în condiții relevante de funcționare (similare celor reale) și elaborarea raportului de testare. (P4)
 • 4. Colectarea, analiza și implementarea feedback-ului în urma testării versiunii Beta a SIIMA., dezvoltarea versiunii finale de software și a prototipului SIIMA, elaborarea raportului de testare și prezentarea prototipului SIIMA. (P4)
 • 5. Optimizare finală hardware/software și elaborarea documentațiilor tehnice de administrare, exploatare, utilizare și mentenanță a SIIMA. (manualul administratorului, manualul utilizatorului și manualul de întreținere și service). (P4)
 • 6. Certificare Operațională, demonstrarea funcționalității prototipului (SIIMA. la scară reală) în condiții reale/relevante de funcționare, elaborarea raportului de evaluare și validare operațională, certificarea fezabilității și acceptanță. (P4)
 • 7. Valorificarea rezultatelor proiectului. Elaborare raport de evaluare și validare operațională, certificarea fezabilității și acceptanță. (P3)
 • 8. Activități încheiere etapă, finalizare raport etapă, diseminare. (CP)
 • Livrabile:
  • Documentații tehnice (mentenanță, functionare etc) (TRL 6-7)
  • Prototip SIIMA (TRL7)
  • Rapoart de certificare. (TRL 7)
  • Manuale (TRL 7)

E4. Finalizarea proiectului (2021)

Obiective:

 • Finalizarea corectă și conformă a proiectului
 • Diseminare rezultate
 • Instruire beneficiar

Activități:

 • 1. Încheierea execuției complete a serviciilor prevăzute în contractul de finanțare, finalizarea realizării proiectului și prezentarea rezultatelor cercetării (training, optimizare finala). (P1)
 • 2. Activitati de elaborare raport final, conferinta de finalizare proiect etc. (CP)

Livrabile

 • articole pentru diseminarea rezultatului proiectului cu acordul beneficiarului.
 • sesiuni de training la beneficiar pentru acomodarea cu noul produs SIIMA