Descriere

În condițiile dezvoltării tehnologice actuale, proiectarea, analiza și implementarea unui sistem integrat pentru managementul activităților este un deziderat pentru orice instituție publlică, privată, sau pentru orice sistem de organizații care interacționează.

În acest sens, UEFISCDI, Autoritatea Contractantă a proiectului care coordonează o serie de programe din Planul Național de Cercetare, Dezvoltare, Inovare 2015-2020 – PN CDI III, a lansat, în anul 2017, competiția pentru programul P2 – Creșterea competitivității economiei românești prin CDI, care are drept obiectiv principal stimularea parteneriatului dintre operatorii economici, organizațiile de cercetare și diseminare a cunoștințelor, și autoritățile publice locale, Subprogram 2.1. – Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare.

În cadrul acestui subprogram, instrumentul de finațare: SOLUȚII (SOL) a permis oferirea de soluţii sub formă de bun (produs/serviciu/proces de fabricaţie) inovator, ca răspuns la o problemă ridicată de administraţia publică. Proiectele in cadrul SOL se atribuie prin proces competițional, beneficiarii fiind autorități publice responsabile din SNAOPSN.

Astfel, proiectul SIIMA – soluția câstigătoare in competiția SOL 2017 – Sistem informatic integrat pentru managementul activităților a fost atribuit consorțiului format din:

  • Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare in Informatică – ICI București, in calitate de coordonator de proiect. Director de proiect: conf.univ.dr.ing. Meda Udroiu
  • Universitatea Națională de Apărare ,,Carol I” – Partener 1
  • Universitatea Politehnica București – Partener 2
  • Safetech Innovation – Partener 3
  • Greensoft Solution – Partener 4

Perioada de desfășurare a proiectului: 02/04/2018 – 31/03/2021 – 36 luni

Valoarea proiectului : 9.153.697,00 lei

  • Valoare totala de la buget : 8.000.000, 00 lei
  • Valoare cofinantare (din surse proprii) : 1.153.697,00 lei

Proiectul identifică arhitecturi moderne, bazate pe servicii/ microservicii care facilitează respectarea Regulamentului European privind Protecția datelor cu Caracter Personal (GDPR), creșterea nivelului de securitate și rezilienta în domeniul informațional, precum și includerea tehnologiilor emergente în dezvoltarea sistemelor informatice integrate de management al activităților.

Prin proiectul tehnic, dorim să evidențiem în mod special, pe lângă realizarea obiectivelor funcționale specifice sistemului integrat de management al activităților, acele proprietăți non funcționale ale platformei, rezultate din arhitectura acesteia și din instrumentele, tehnicile și standardele utilizate, ce conferă platformei și organizației capacitatea de standardizare și, implicit, de crearea premiselor de extensibilitate a paletei de instrumentel software ce oferă, ca un tot unitar, suport pentru procesele desfășurate în cadrul organizației.

În mod concret, această platformă de tip ”middleware” poate să reprezinte coloana vertebrală a sistemului informațional și să ofere organizației așa – numitele “servicii de infrastructură” care să deservească, în mod unitar, entitățile componente ale sistemului informațional.