Buget

Denumire etapă Perioadă de desfașurare Buget alocat Cofinanțare Total Buget
Etapa 1 – Cercetarea și analiza cadrului teoretic și practic privind proiectarea, dezvoltarea și implementarea unui S.I.I. la nivelul autorităților publice și a instituțiilor din cadrul SNAOPSN 02/04/2018 24/12/2018 1.276.425 140.258 1.416.683

Etapa 2 – Realizarea modelului conceptual al S.I.I. Specificațiile, arhitectura și tiparul (modelul) Sistemului Informatic Integrat pentru managementul activităților, resurselor și informațiilor instituției publice (S.I.I.). Software Development – Dezvoltarea software a modelului conceptual – modelul software al SII

25/12/2018 31/12/2019 3.749.575 518.743 4.268.318
Etapa 3 – Validarea și evaluarea operațională a modelului software a S.I.I. Definitivarea versiunii finale a S.I.I. 01/01/2020 31/12/2020 2.889.000 481.362 3.370.362
Etapa 4 – Finalizarea proiectului 01/01/2021 31/03/2021 85.000 13.334 98.334
TOTAL 02/04/2018

31/03/2021

8.000.000 1.153.697 9.153.697