Participare la conferința internațională Strategii XXI 2019 – ICI, UPB, UNAp, SAFETECH

În perioda 14-15 noiembrie 2019 a avut loc conferința științifică internațională “Strategii XXIComplexitatea şi Dinamismul Mediului De Securitate”, eveniment organizat de Centrul de Studii Strategice de Apărare şi Securitate din cadrul Universității Naționale de Apărare “CAROL I”. Conferința a asigurat o platformă adecvată atât pentru diseminarea unor rezultate ale cerectării științifice obținute în cadrul proiectului SIIMA cât și pentru stabilirea unor noi contacte cu potențiali parteneri din cadrul unor organizații de educație și cercetare din țară și de peste hotare.

Astfel, în cea de-a doua zi a acestei manifestări științifice, membrii echipei de proiect Meda UDROIU și Ștefan-Antonio DAN-ȘUTEU au moderat secțiunea conferinței intitulată Resilience of the national security system – core element of regional stability. În cadrul acestei secțiuni, membri ai echipei de proiect SIIMA din cadrul ICI, UPB, UNAp și SafeTech au prezentat un număr de 8 comunicări științifice, astfel:

  • Meda UDROIU, “Critical infrastructure modeling and simulation”;
  • Meda UDROIU, Victor GÂNSAC, “Cyberthreats to critical infrastructure and IOT”;
  • Meda UDROIU, Ștefan-Antonio DAN-ȘUTEU, Ionica ȘERBAN, “An integrated platform for project management”;
  • Ștefan-Antonio DAN-ȘUTEU, Răzvan GRIGORAȘ, “The future of european security. Measuring resilience”;
  • Octavian FRATU, Maria-Mădălina ANDRONACHE, “Cybersecurity is a way of life”;
  • Octavian FRATU, Iulia-Alexandra GUDOVAN, “Intelligent threat detection in IOT”;
  • Simona HALUNGA, Carmen FLOREA, Marin BOGDAN, System architecture and requirements for a simulation platform of cyber attacks for IIOT devices in smart city environment”;
  • Carmen FLOREA, Viorel SURDU, Victor GÎNSAC, “System architecture for IOT devices in the domestic environment”.

Comunicările prezentate au fost apreciate pozitiv de către participanți, fapt demonstrat de dezbaterile subsecvente ce au avut loc pe tema provocărilor și soluțiilor asociate managementului integrat și securității fluxurilor de informații specifice instituțiilor publice. Comunicările vor fi publicate în Conference Proceedings [ISSN 2285-8318 (print) / 2285-8415 (CD) / 2285-9896 (online), ISSN-L 2285-8318] și indexate în bazele de date internaționale ProQuest și CEEOL.