Etapa III

Validarea și evaluarea operațională a modelului software a SIIMA

Etapa are două obiective importante:

 • pregătirea mediului de instalare si testare a SIIMA.
 • Instalarea și testarea soluției SIIMA.

Atingerea acestor două obiective permite implementarea, la sediul beneficiarului a sistemului informatic integrat pentru managementul activităților care sa satisfacă toate specificitățile și condiționările impuse de entitățile publice comanditare.

Etapa III a avut în desfășurare numeroase activităti printre care enumeram:

 • Pregătirea mediului de instalare și testare a SIIMA. Achiziționarea, livrarea și instalarea componentelor hardware și a echipamentelor de comunicații (derularea procedurilor și a contractelor de achiziție publică).
 • Pregătirea mediului de instalare și testare a SIIMA. Configurarea și punerea în funcțiune a echipamentelor și a subsistemului de comunicații, configurarea/instalarea bazelor de date, soluțiilor de securitate, platformelor suport și aplicaților informatice, elaborarea scenariilor de test și a materialelor pentru raportul privind mediul de testare
 • Instalarea și testarea versiunii inițiale (Beta) a SIIMA., respectiv instalarea versiunii Beta de software, încărcarea datelor de test/datelor istorice, instruirea operatorilor și testarea funcționării sistemului în condiții relevante de funcționare (similare celor reale) și elaborarea raportului de testare.
 • Colectarea, analiza și implementarea reacțiilor de feedback în urma testării versiunii Beta a SIIMA., dezvoltarea versiunii finale de software și a prototipului SIIMA (versiunii finale), elaborarea raportului de testare și prezentarea prototipului SIIMA.
 • Optimizare finală hardware/software și elaborarea documentațiilor tehnice de exploatare a produsului SIIMA
 • Certificare operațională si valorificarea rezultatelor proiectului in produse stiintifice diseminate in cadrul conferintelor, revistelor de specialitate etc

Etapa a vizat instalarea mediului de test pe platforma beneficiarului și implementarea produsului informatic Sistem Informatic Integrat pentru managementul activitatilor cu scopul de a oferi un mediu de test accesibil beneficiarului in scopul identificarii posibilelor inadvertente cu cerintele acestuia.

In acest scop, s-au achizitionat dispozitivele necesare pentru a implementa ssolutia de test la nivelul consortiului, pentru ca ulterior aceasta solutie sa fie implementata si la sediul beneficiarului. De mentionat ca solutia implementata pe serverele achizitionate anterior si care se afla la doi parteneri din consortiu a trebuit sa fie ajustata si sa se alinieze cu cerintele infrastructurii beneficiarului. Infrastructura beneficiarului a impus o serie de restrictiii de implementare si configurare a solutiei proiectate, dar care au fost depasite, astfel incat toate modulele SIIMA sunt functionale si beneficiaza de date de test care pot fi utilizate.

Modelul logic al infrastructurii de testare a sistemului SIIMA (figura 1), se bazează pe rularea tuturor componentelor sistemului pe infrastructura Docker, respectiv fiecare componentă a sistemului va rula in cadrul unui container Docker.

Pentru rularea modelului logic de implementare a fost necesară o serie de configurații specifice in infrastructura beneficiarului (atat din punct de vedere hardware cat si software) care sa permita accesul si instalarea datelor de test. S-au luat in calcul toare restrictiile care au fost cerute si s-au implementat toate modulele SIIMA, care, ulterior au fost incarcate cu date de test.

Arhitectura propusă pentru instalarea modulelor SIIMA se bazează pe containerizarea Docker, o soluție modernă open-source recunoscută la nivel internațional pentru robustețe și fiabilitate, cu un bun suport tehnic si un numar foarte mare de implementări în domenii variate.

Pentru modulele SIIMA (pentru fiecare modul in parte) s-a elaborat planul de testare și manualul de utilizare care sunt folosite pentru a testa, identifica si remedia eventualele probleme care pot apare in implementarea soluției.

Rezultatele preconizate pentru atingerea obiectivelor de etapă se concretizează într-un raport tehnic, a cărui rol este de a oferi soluția software optimă realizabilă  pentru implementarea sistemului informatic integrat pentru managementul activităților prin:

 • Raport tehnic privind modalitatea de implementare a sistemului informatic integrat pentu managementul activitatilor (SIIMA)
 • Procedurile de implementare si testare a tuturor modulelor SIIMA
 • Manuale de utilizare a modulelor din componența SIIMA.

Rezultate obținute în cadrul etapei:

Activitatea desfasurată in cadrul etapei III a permis obtinerea a mai multor rezultate, atat in plan stiintific (ca produse de diseminare) cat si in plan tehnico – aplicativ.

Astfel, in plan știintific, echipa de proiect a elaborat numeroase produse de diseminare, între care enumerăm:

 • articole diseminate in cadrul a numeroase conferinte internationale, desfasurate online, indexate ISI/BDI.
 • articole publicate in reviste de specialitate, indexate ISI sau BDI

Acestea se regăsesc in secțiunea Evenimente.

Din punct de vedere tehnico – aplicativ, echipa proiectului a supus analizei și a obținut certificarea ORDA pentru produsul informatic ,,Sistem Informatic Integrat pentru Managementul Activitatilor – SIIMA”, precum si a serviciilor informatice aferente (serviciu monitorizare, serviciu securitate, serviciu mentenanță), cu certificatul seria 571251BS, nr. 10230 din 28.01.2020 RNPC.