Rezultate

Proiectul se înscrie în necesitățile actuale ale entităților din SNAOPSN, cu efect în dezvoltarea capabilităților operaționale la nivelul instituțiilor de securitate națională. Abordarea nu este punctuală, particulară, doar pe o instituție, ci pune accent pe conceptele de interoperabilitate și de aliniere la standardele de comunicații NATO și ale UE, folosindu-se de cele mai noi tehnologii pentru realizarea SIIMA. Actualizarea metodologiilor (proceduri, instrucțiuni), elaborarea si testarea SIIMA demonstrează un nivel de maturitate tehnologică operațională (de la TRL3 laTRL 7). Abordarea sistemică în proiectarea soluției deschide beneficiarului perspective ulterioare de dezvoltare. La nivelul modulelor SIIMA, beneficiarul poate să scaleze soluția cu noi funcționalități (fluxuri de culegere date modificate sau îmbunătățite, o interfață standardizată) sau să crească capacitatea de procesare, stocare, aplicativă (număr de utilizatori) etc.

Deschiderea și conectarea aproape în timp real la fluxuri de informații și către alte sisteme informatice din sistemul național de securitate este un beneficiu incontestabil pentru mediul de securitate din România, construindu-se, astfel, capabilități naționale integrate de acțiune.

Rezultatele intermediare, pe etape, au o triplă valorificare:
– sunt inputurile etapei următoare,
– constituie repere de monitorizare și
– reprezintă materiale pentru diseminarea și promovarea soluțiilor oferite.

Rezultate

Rezultate ale proiectului Indicatori de realizare Etapă
1 Studiu de fundamentare a unei soluții integrate, independente și sigure cu specificitățile SNAOPSN 1 studiu integrat (TRL 4) I
1 Documentație/concept tehnic privind soluția SIIMA (model SIIMA) 1 documentație tehnică (TRL 5) II
1 Versiune tehnică preliminară a soluției integrate SIIMA. 1 concept tehnic/versiune Beta SIIMA (TRL 5) II
1 Versiune finala integrată a SIIMA. Prototip SIIMA (TRL 6-7) III
1 Documentație tehnică privind administrarea, execuția, mentenanță 1 documentație de execuție, mentenanță, administrare etc. (TRL 7) III
1 Raport de certificare a prototipului SIIMA. 1 documentație/raport de certificare (TRL 7) III

Modalităţile de diseminate ale rezultatelor sunt multiple, în funcție de cerințele grupurilor țintă:
⦁ pagina web a proiectului (in construcție);
⦁ publicarea rezultatelor la nivel național/internațional în reviste indexate ISI, IEEE, BDI (din ICI și UPB)
⦁ integrarea rezultatelor în cursuri academice de profil (master Advanced Cybersecurity – UPB)
⦁ diseminarea rezultatelor în cadrul participărilor constante la conferințe internaționale și naționale a caror Proceedings-uri sunt indexate ISI Thompson sau BDI;
⦁ organizarea de conferințe și mese rotunde pentru diseminare rezultate