Impact

Impact tehnic
⦁ noutatea operaționalizării unui sistem informațional în cadrul SNAOPSN, cu funcții de integrare și monitorizare prin proiectarea și implementarea de sisteme informatice modulare și scalabile care propun soluții moderne în domeniul sistemelor decizionale
⦁ Gândirea de tip platformă rezilientă la nivelul sistemului central cu o arhitectură de tip SOA, proiectarea sistemului respectând standarde de schimb de informații
⦁ folosirea tehnologiilor deschise care oferă premisele unor extinderi și integrări ulterioare, SIIMA putând deveni un sistem critic la nivel național, interconectat la nivel național dar și internațional.
⦁ Prototipurile de algoritmi pentru fuziunea datelor din diverse surse de date sunt elemente de ultimă noutate din domeniul machine learning

Impact ecomonic
⦁ Dezvoltarea unui sistem integrat va reduce costurile economice ale fluxurilor informaționale și decizionale la nivelul SNAOPSN. Costurile implicate în alegerea și dezvoltarea strategiilor vor fi semnificativ scăzute, ca urmare a scăderii perioadei de timp necesară elaborării lor, dar și a resurselor implicate, pe baza unui raport costuri-beneficii optim.

Impact social
⦁ aplicațiile prevăzute de gestionare a fluxurilor informaționale constituie un prim pas în îmbunătățirea considerabilă a timpului de răspuns și a eficienței serviciilor de răspuns operate de oameni. Mai mult, abordarea holistică de interoperabilitate instituțională influențează factori de nivel strategic la nivelul societății.

Impact de mediu
⦁ SIIMA oferă posibilitatea gestionării rapide si eficiente a informațiilor, transmiterea în format electronic a acestora și stabilirea rapidă a lanțului decizional în situații critice, care pot afecta mediul (explozii, dezastre, atacuri teroriste etc.) și care intră in domeniul de activitate a entităților comanditare.