Întâlnire tehnică pentru aplicarea rezultatelor SIIMA într-un workshop aferent unui proiect H2020 – UPB

În data de 24-25 februarie 2020 a avut loc o întâlnire tehnică în cadrul unui nou proiect RECOMBINE desfășurat în cadrul programului european de cercetare Orizont 2020 din care face parte colectivul de cercetare al UPB. La întâlnire au participat membri ai unor colective de cercetare din țări precum Danemarca, Grecia, Bulgaria. Membrii echipei de cercetare Mădălina BERCEANU și Octavian FRATU au făcut o prezentare a unui pachet de lucru din cadrul proiectului aflat în desfășurare, subliniind activitățile propuse, pașii de urmat, precum și alte idei ce s-au ivit în urma discuțiilor generate, ținându-se cont și de rezultatele obținute până în acest moment în cadrul proiectului SIIMA.

Întâlnirea a fost o ocazie excelentă de a disemina activitatea colectivului de cercetare și de a stabili contacte cu parteneri de la institute prestigioase de cercetare, precum și industrie din țări precum Grecia, Danemarca, Bulgaria.