Participare la conferința internațională SITSFIST 2020

În data de 31 mai 2020 a avut loc conferința științifică internațională International Conference on Future Intelligence in Science & Technology (SITSFIST), eveniment organizat online de Sinhgad Institute of Technology and Science din Pune, India. Membrul echipei de cercetare Alexandru Vulpe a prezentat articolul intitulat “Machine Learning Techniques for Threat Detection in Big Data”, autori: Alexandru VULPE, Ana Maria DRAGULINESCU, George CARBUNARU, Octavian FRATU fiind bine primit și apreciat de audiență. Acesta va fi publicat în Test Engineering and Management, Test Magazine, Vol. 83:May/June 2020.

Această conferință a fost un bun prilej de a prezenta interlocutorilor din mediul academic și de cercetare rezultatele proiectului SIIMA si de angaja noi posibile parteneriate pentru proiecte viitoare.