FISA 2019

Comisia Europeană coorganizează conferințele FISA 2019 și EURADWASTE ’19 in parteneriat cu Ministerul Cercetării și Inovării din România și Institutul pentru Cercetări Nucleare (RATEN ICN) sub auspiciile Președinției Române a Consiliului Uniunii Europene în 2019. Conferințele ISA 2019 și EURADWASTE ’19 – Sistemele de siguranță a reactoarelor și gestionarea deșeurilor radioactive – vor aborda problematica deseurilor radioactive și a sistemelor de  siguranță și angajează toți actorii relevanți din domeniu: organizații de cercetare și instruire, mediul academic, industrie, platforme tehnologice, forumuri europene și societatea civilă europeană și organizații internaționale.

Această conferință a fost un bun prilej de a prezenta interlocutorilor din mediul academic și de cercetare rezultatele proiectului SIIMA si de angaja noi posibile parteneriate pentu proiecte viitoare.