Rezultatele etapei

Activitatea desfasurată in cadrul etapei III a permis obtinerea a mai multor rezultate, atat in plan stiintific (ca produse de diseminare) cat si in plan aplicativ. Astfel, in plan știintific, echipa de proiect a elaborat numeroase produse de diseminare, între care enumerăm:

  • articole diseminate in cadrul a numeroase conferinte internationale, desfasurate online, indexate ISI/BDI.
  • articole publicate in reviste de specialitate, indexate ISI sau BDI

Acestea se regăsesc in secțiunea Evenimente.

Din punct de vedere aplicativ, tehnologic, echipa proiectului a supus analizei și a obținut certificarea ORDA pentru produsul informatic ,,Sistem Informatic Integrat pentru Managementul Activitatilor – SIIMA”, precum si a serviciilor informatice aferente, cu certificatul seria 571251BS, nr.10230 din 28.01.2020 RNPC.