Participare la evenimentul ICT 2019 – UPB

În zilele de 19 și 20 septembrie 2019 au avut loc prezentări ample ale apelurilor de proiecte din cadrul programului de lucru al Comisiei Europene Orizont 2020 2018-2020, precum și sesiuni paralele de networking, în care participanții aveau la dispoziție un interval orar pentru a susține o scurtă prezentare despre instituția pe care o reprezintă, potențiale idei de parteneriate și a întreține discuții cu participanții care vizitau locul respectiv. De asemenea au avut loc mai multe întâlniri bilaterale cu cercetători din întreaga Uniune Europeană dar și alte țări partenere eligibile în programul Orizont2020 (îndeosebi Turcia, dar și Macedonia, China, Japonia, Rusia etc.), punându-se bazele unor posibile viitoare cooperări între instituțiile acestora și UPB.

Evenimentul a fost o ocazie excelentă pentru membrii colectivului de a disemina activitatea lor științifică, din cadrul proiectului SIIMA, și de a stabili cooperări în domenii ce vizează sistemele informatice pentru managementul activităților în cadrul viitoarelor apeluri din programele H2020 conexe provocărilor digitalizării în administrație și economie organizate de Comisia Europeană